Gradini botanice


Ştiaţi că...

Despre Noi

Asociația Centrul Ecologic Green Area a fost înființată în anul 2009, ca persoană juridică de drept privat, neguvernamentală, independentă, nepatrimonială, non-profit, având sediul în Comuna Bulbucata, județul Giurgiu.

Asociația are drept scop identificarea și soluționarea problemelor de mediu din România, susținerea dezvoltării economice și / sau sociale a colectivităților locale, concomitent cu minimizarea impactului negativ asupra mediului, cât și dezvoltarea turismului românesc, atât pe plan intern, cât și extern.

Fax: 031/817.52.35

E-mail: asociatiagreenarea@yahoo.com

Despre Proiect

În data de 18.08.2011 s-a semnat contractul de finanțare nr. 2146 aferent cererii de finanțare ”România Verde”, cod SMIS 25305, între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de Organism Intermediar pentru Turism, în numele și pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013 și Asociația Centrul Ecologic Green Area, în calitate de beneficiar.

Proiectul este finanțat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 5 – Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul Major de Intervenție 5.3. Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică, Operaţiunea „Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice”.

Proiectul, derulat pe parcursul a 16 luni, își propune promovarea a nouă grădini botanice de pe teritoriul României, adevărate oaze de verdeață ce își așteaptă vizitatorii. De la mini-grădini exotice inspirate din filosofia orientală până la ansambluri peisagistice cu alei mărginite de arbori vechi de sute de ani, toate aceste obiective vă așteaptă să le descoperiți farmecul.

 

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
©2018 . Toate drepturile rezervate. Asociatia Centrul Ecologic Green Area.